Bohovic, R., Hlavinka, P., Možný, M., Semerádová, D., Bálek, J., & Trnka, M. (2021). Earth observation method for an operational assessment of crop phenology metric “start of the season”. Italian Journal of Agrometeorology, (2), 71-80. https://doi.org/10.36253/ijam-1075