Albanese, M. (2020). (MUNUS.)LUGAL-UT-TUM-ma-kán an-da KAxU-az me-mi-an-zi: Analisi di alcune azioni rituali per la regalità in CTH 479.2.1. Asia Anteriore Antica. Journal of Ancient Near Eastern Cultures, 2, 25-43. https://doi.org/10.13128/asiana-688