Albanese, Mariateresa. 2020. “(MUNUS.)LUGAL-UT-TUM-Ma-kán an-Da KAxU-Az Me-Mi-an-Zi: Analisi Di Alcune Azioni Rituali Per La Regalità in CTH 479.2.1”. Asia Anteriore Antica. Journal of Ancient Near Eastern Cultures 2 (November):25-43. https://doi.org/10.13128/asiana-688.