Albanese, Mariateresa. “(MUNUS.)LUGAL-UT-TUM-Ma-kán an-Da KAxU-Az Me-Mi-an-Zi: Analisi Di Alcune Azioni Rituali Per La Regalità in CTH 479.2.1”. Asia Anteriore Antica. Journal of Ancient Near Eastern Cultures 2 (November 8, 2020): 25-43. Accessed December 5, 2021. https://riviste.fupress.net/index.php/asiana/article/view/688.