Valiati Barreto, C. A., Peixoto, M. A. ., Leite de Souza, K., Travenzoli, N. M., Neves Feio, R., & Abdala Dergam, J. (2021). Further insights into chromosomal evolution of the genus Enyalius with karyotype description of Enyalius boulengeri Etheridge, 1969 (Squamata, Leiosauridae). Caryologia, 74(3), 169-175. https://doi.org/10.36253/caryologia-1120